Norsk Buhund Ringens Poängjakt

Utställningar 2023

Hanhundar
1. A-Dyre Telebamse
64 p
Ägare: Åse Romtveit
2023-08-12, Ånnaboda, BIM
16 p
 + Championat
 + 1 p (17 p)
2023-03-18, Bö, 3 BT/BH
11 p
 + Championat
 + 1 p (12 p)
2023-05-06, Sanda, BIR
12 p
2023-05-07, Sanda, BIR
12 p
2023-05-20, Herning, 2 BT/BH
10 p
 + Championat
 + 1 p (11 p)
1. Lissrakkans Atle
64 p
Ägare: Sabine Bernhardtz
2023-12-09, Stockholm, BIR
14 p
2023-07-22, Märsta, BIR
12 p
 + Championat
 + 1 p (13 p)
2023-09-30, Eckerö, BIR
12 p
 + Championat
 + 1 p (13 p)
2023-04-22, Västerås, BIR
12 p
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
3. Vildhöjdens Aggera
63 p
Ägare: Stefan Nilsson
2023-05-27, Fjällnora, BIR
14 p
2023-10-07, Timrå, BIR
13 p
2023-04-08, Nyköbing F, BIR
12 p
2023-06-18, Brårud, BIR
12 p
2023-07-23, Västerås, BIR
12 p
4. Honningrosas Jösta Hjerteknuser
62 p
Ägare: Ritva Lindström
2023-07-08, Tvååker, BIR
13 p
2023-08-12, Ånnaboda, 4 BT/BH
13 p
2023-04-08, Malmö, BIM
12 p
2023-05-14, Hässleholm, BIM
12 p
2023-07-07, Tvååker, BIM
12 p
5. Gnipagrottans Ivriga Indi
61 p
Ägare: Birgit de Fontenay
2023-12-02, Fyn, BIR
13 p
2023-03-04, Ströby, BIR
12 p
2023-06-03, Svendborg, BIR
12 p
2023-06-24, Bornholm, BIR
12 p
2023-06-25, Bornholm, BIR
12 p
6. Gnipagrottans Yo-Yo
55 p
Ägare: Vanja Brovall
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
2023-07-07, Tvååker, 2 BT/BH
11 p
2023-07-08, Tvååker, 2 BT/BH
11 p
2023-09-03, Böda Sand, 2 BT/BH
11 p
2023-05-14, Hässleholm, 3 BT/BH
10 p
7. Tunturipuron Aamunkajo
51 p
Ägare: Tarja Pihlaja
2023-06-09, Alavus, BIR
12 p
2023-04-29, Lapua, BIR
12 p
2023-03-25, Seinäjoki, BIM
11 p
2023-06-10, Alavus, BIM
11 p
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
8. Kimura's Jarle
46 p
Ägare: Lisa Kammerfelt
2023-09-03, Böda Sand, BIM
12 p
2023-11-05, Växjö, BIR
12 p
2023-05-14, Hässleholm, 2 BT/BH
11 p
2023-07-07, Sandefjord, Excellent
6 p
2023-07-08, Sandefjord, Very Good
5 p
9. Brimi
43 p
Ägare: Viking Grandin
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
2023-09-09, Gimo, BIR
12 p
2023-09-10, Högbo Bruk, Sandviken, 2 BT/BH
10 p
2023-01-08, Göteborg, Excellent
6 p
2023-12-09, Stockholm, Good
3 p
10. Kvitlabbens Rino
41 p
Ägare: Roy Sundby
2023-06-17, Vestnes, BIR
12 p
2023-02-04, Mist-Norge, BIM
11 p
2023-05-06, Sunndal, Excellent
6 p
2023-05-07, Sunndal, Excellent
6 p
2023-06-03, Trondheim, Excellent
6 p
11. Tomtelundens King Edward Igorson
18 p
Ägare: Malin Tidestad
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
2023-05-27, Fjällnora, Excellent
6 p
12. Sixten
17 p
Ägare: Rolf Lind
2023-10-07, Timrå, 2 BT/BH
11 p
2023-08-12, Ånnaboda, Excellent
6 p
13. Bernegårdens Ulvar
15 p
Ägare: Caroline Almthén
2023-07-02, Borås, Very Good
5 p
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
2023-08-26, Ljungskile, Very Good
5 p
14. Gungner's Atle
14 p
Ägare: Gunnel Boberg
2023-08-12, Ånnaboda, 3 BT/BH
14 p
15. Ratsunummen Igor-Carsten
13 p
Ägare: Helena Carlsson
2023-06-03, Norrköping, BIR
12 p
 + Championat
 + 1 p (13 p)
16. Nesets Mikkel
12 p
Ägare: Hans-Erik Åslin
2023-10-08, Sundsvall, BIM
12 p
16. Nordspetsens Nimbus
12 p
Ägare: Annelie Norén Hovbjer
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
16. Oppas Regulus Wide
12 p
Ägare: Elin Sjökvist
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
19. Gnipagrottans Junior
10 p
Ägare: Fredrik Sundelin
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
2023-12-09, Stockholm, Very Good
5 p
20. Smörbukks Bs Wix
6 p
Ägare: Jan Sörling
2023-08-12, Ånnaboda, Excellent
6 p
20. Tomtelundens Osmo
6 p
Ägare: Tony Eliasson
2023-08-12, Ånnaboda, Excellent
6 p
22. Burosch Dunder
5 p
Ägare: Maria Djurskog
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
22. Oppigårdens Ritz
5 p
Ägare: Eva Bryntse
2023-12-09, Stockholm, Very Good
5 p
22. Tomtelundens Jazzy Igorson
5 p
Ägare: Kristin af Malmborg
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
22. Tomtelundens Ottar Sötpotet
5 p
Ägare: Miriam Taekema
2023-05-27, Fjällnora, Very Good
5 p
22. Ville
5 p
Ägare: Eva Rud
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
27. Nordspetsens Timon
0 p
Ägare: Peter Magnusson
2023-08-12, Ånnaboda, Cannot be judged
0 p
27. Nordspetsens Tin Tin
0 p
Ägare: Roger Wrangbo
2023-08-12, Ånnaboda, Cannot be judged
0 p
Tikar
1. Gnipagrottans Ivriga Iris
65 p
Ägare: Elisabeth Hagsäter
2023-01-07, Göteborg, BIR
13 p
2023-04-08, Malmö, BIR
13 p
2023-05-14, Hässleholm, BIR
13 p
2023-05-27, Fjällnora, BIM
13 p
2023-09-03, Böda Sand, BIR
13 p
2. Gnipagrottans Illmariga Inga
62 p
Ägare: Gösta Öhman
2023-04-08, Malmö, 2 BT/BH
11 p
 + Championat
 + 1 p
 + Championat
 + 1 p (13 p)
2023-05-28, Gimo, BIR
13 p
2023-01-08, Göteborg, 2 BT/BH
12 p
2023-02-12, Fredericia, BIR
12 p
2023-11-12, Herning, 2 BT/BH
12 p
3. Gnipagrottans Ulla-Gulla
60 p
Ägare: Elisabeth Hagsäter
2023-01-08, Göteborg, BIM
13 p
2023-07-02, Borås, BIR
13 p
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
2023-01-07, Göteborg, 2 BT/BH
11 p
2023-07-01, Borås, 2 BT/BH
11 p
4. A-Gro Telebamse
59 p
Ägare: Åse Romtveit
2023-08-12, Ånnaboda, 3 BT/BH
14 p
2023-06-10, Vänersborg, BIR
12 p
 + Championat
 + 1 p (13 p)
2023-03-18, Bö, 3 BT/BH
11 p
2023-04-09, Vikersund, 2 BT/BH
11 p
2023-04-08, Vikersund, 3 BT/BH
10 p
5. Tomtelundens Saga Igordotter
58 p
Ägare: Marita Andersson
2023-08-12, Ånnaboda, 4 BT/BH
13 p
2023-08-27, Romakloster, BIR
12 p
2023-08-26, Romakloster, BIR
12 p
2023-07-23, Västerås, BIM
11 p
2023-05-27, Fjällnora, 4 BT/BH
10 p
6. Vaalebjönn’s Tb Tara
57 p
Ägare: Marie Regnér
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
2023-08-18, Tromsö, 2 BT/BH
11 p
 + Championat
 + 1 p (12 p)
2023-06-17, Bråryd, 2 BT/BH
11 p
2023-06-18, Brårud, BIM
11 p
2023-08-19, Tromsö, 2 BT/BH
11 p
7. Tunturipuron Aamuntähti
55 p
Ägare: Tarja Pihlaja
2023-06-10, Alavus, BIR
12 p
2023-10-21, Seinäjoki, BIR
12 p
2023-12-17, Helsinki, 3 BT/BH
11 p
2023-04-29, Lapua, BIM
11 p
2023-12-16, Helsinki, OPL BT/BH
9 p
8. Oppas Regulus Evita
54 p
Ägare: Maj Lejonklou
2023-08-20, Eskilstuna, BIR
12 p
2023-06-18, Leksand, BIM
11 p
2023-09-10, Högbo Bruk, Sandviken, BIM
11 p
2023-08-13, Askersund, 2 BT/BH
10 p
2023-09-30, Eckerö, 2 BT/BH
10 p
9. Lennutädin Kultapiisku
48 p
Ägare: Björg Silverin
2023-07-01, Borås, BIR
13 p
2023-07-07, Tvååker, BIR
13 p
2023-07-08, Tvååker, 2 BT/BH
11 p
2023-01-07, Göteborg, Excellent
6 p
2023-01-08, Göteborg, Very Good
5 p
10. Oppas Regulus Arwen
45 p
Ägare: Maj Lejonklou
2023-08-13, Askersund, BIR
12 p
2023-08-20, Eskilstuna, 3 BT/BH
9 p
2023-09-10, Högbo Bruk, Sandviken, 3 BT/BH
9 p
2023-09-30, Eckerö, 3 BT/BH
9 p
2023-08-12, Ånnaboda, Excellent
6 p
11. Tutu's Selma
42 p
Ägare: Jörel Saeland
2023-01-08, Göteborg, 4 BT/BH
10 p
2023-05-14, Hässleholm, 3 BT/BH
10 p
2023-07-01, Borås, 3 BT/BH
10 p
2023-01-07, Göteborg, Excellent
6 p
2023-06-10, Vänersborg, Excellent
6 p
12. Bukullarnas Es Åsa Kämpe
40 p
Ägare: Marie Regnér
2023-06-18, Brårud, 2 BT/BH
10 p
2023-10-08, Sundsvall, 3 BT/BH
10 p
2023-10-07, Timrå, OPL BT/BH
8 p
2023-06-03, Norrköping, Excellent
6 p
2023-06-17, Bråryd, Excellent
6 p
13. Tomtelundens Björna
39 p
Ägare: Karina Tomtlund
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
2023-05-27, Fjällnora, 3 BT/BH
11 p
2023-07-23, Västerås, 2 BT/BH
10 p
2023-12-09, Stockholm, Excellent
6 p
14. Gnipagrottans Znäckan
37 p
Ägare: Elisabeth Hagsäter
2023-01-07, Göteborg, 3 BT/BH
10 p
2023-09-03, Böda Sand, 4 BT/BH
9 p
2023-01-08, Göteborg, Excellent
6 p
2023-05-14, Hässleholm, Excellent
6 p
2023-07-01, Borås, Excellent
6 p
14. Koromandel Kullanmuru
37 p
Ägare: Anna-Leena Laakso
2023-12-17, Helsinki, BIM
13 p
2023-09-10, Hämeenlinna, BIR
12 p
2023-12-16, Helsinki, 2 BT/BH
12 p
16. Lennutädin Valkokultainen
36 p
Ägare: Stephanie Hagsäter
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
2023-07-08, Tvååker, 4 BT/BH
9 p
2023-01-07, Göteborg, Very Good
5 p
2023-01-08, Göteborg, Very Good
5 p
2023-07-07, Tvååker, Very Good
5 p
16. Tunturipuron Lumienkeli
36 p
Ägare: Tarja Pihlaja
2023-06-10, Alavus, 2 BT/BH
10 p
2023-04-29, Lapua, 2 BT/BH
10 p
2023-08-12, Ånnaboda, Excellent
6 p
2023-06-09, Alavus, Very Good
5 p
2023-10-21, Seinäjoki, Very Good
5 p
18. Gungner's Alfrida
32 p
Ägare: Eva Bryntse
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
2023-09-10, Högbo Bruk, Sandviken, 2 BT/BH
10 p
2023-06-17, Mohed, Very Good
5 p
2023-12-09, Stockholm, Very Good
5 p
2023-10-08, Sundsvall, Cannot be judged
0 p
19. Gnipagrottans Jertrud
29 p
Ägare: Birgitte Ekholm
2023-01-08, Göteborg, 3 BT/BH
11 p
2023-05-14, Hässleholm, Excellent
6 p
2023-07-08, Tvååker, Excellent
6 p
2023-09-03, Böda Sand, Excellent
6 p
20. Honningrosas Rose Hjerteknuser
28 p
Ägare: Ernst-Olaf Torjussen
2023-08-12, Ånnaboda, BIR
17 p
2023-05-20, Herning, BIM
11 p
21. Gnipagrottans Unika Una
27 p
Ägare: Stephanie Hagsäter
2023-08-12, Ånnaboda, 2 BT/BH
15 p
2023-09-16, Höganäs, 2 BT/BH
11 p
 + Championat
 + 1 p (12 p)
22. Lissrakkans Menja
23 p
Ägare: Katrin Nilsson
2023-05-14, Hässleholm, 2 BT/BH
11 p
2023-08-12, Ånnaboda, Excellent
6 p
2023-09-16, Höganäs, Excellent
6 p
23. Disa
22 p
Ägare: Lena Björklund
2023-07-07, Tvååker, Excellent
6 p
2023-07-08, Tvååker, Excellent
6 p
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
2023-11-05, Växjö, Very Good
5 p
24. Wildekullens Hera
21 p
Ägare: Jeanette Bjarås
2023-09-30, Eckerö, BIM
11 p
2023-08-20, Eskilstuna, 2 BT/BH
10 p
25. Burosch Eska
20 p
Ägare: Michaela Eriksson
2023-06-10, Vänersborg, 2 BT/BH
10 p
2023-07-01, Borås, Very Good
5 p
2023-08-26, Ljungskile, Very Good
5 p
26. Honningrosas Selma Hjerteknuser
18 p
Ägare: Ulla Riise
2023-05-20, Herning, 2 BT/BH
10 p
2023-02-12, Fredericia, 4 BT/BH
8 p
27. Bellatrix
17 p
Ägare: Karina Tomtlund
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
2023-05-27, Fjällnora, Very Good
5 p
27. Gungner's Urd
17 p
Ägare: Marie Regnér
2023-04-08, Nyköbing F, Excellent
6 p
2023-08-12, Ånnaboda, Excellent
6 p
2023-07-30, Ransäter, Very Good
5 p
29. Nordspetsens Tingeling
15 p
Ägare: Ann Svensson
2023-05-28, Gimo, Very Good
5 p
2023-05-27, Fjällnora, Very Good
5 p
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
30. Vaalebjönn's Xs Trolla
13 p
Ägare: Diana Jonsson
2023-10-07, Timrå, OPL BT/BH
8 p
2023-07-30, Ransäter, Very Good
5 p
31. Bukullarnas DS Svarta Grevinnan
12 p
Ägare: Jon Erik Moen
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
31. Tomtelundens Lea Igordotter
12 p
Ägare: Karina Tomtlund
2023-08-12, Ånnaboda, OPL BT/BH
12 p
31. Tomtelundens Silla
12 p
Ägare: Bengt Knutsson
2023-05-27, Fjällnora, 2 BT/BH
12 p
34. Lennutädin Kullannuppu
11 p
Ägare: Anna-Leena Laakso
2023-09-10, Hämeenlinna, 2 BT/BH
10 p
 + Championat
 + 1 p (11 p)
34. Nordspetsens Olivia
11 p
Ägare: Lena Björklund
2023-07-02, Borås, Excellent
6 p
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
36. Nova-Syndattir av Fjeldvidda
10 p
Ägare: Ann Svensson
2023-05-28, Gimo, Very Good
5 p
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
37. Edda
9 p
Ägare: Lena Björklund
2023-08-12, Ånnaboda, Excellent
6 p
2023-11-05, Växjö, Good
3 p
38. Lissrakkans Kåra
6 p
Ägare: Jenny Précenth
2023-08-12, Ånnaboda, Excellent
6 p
38. Tomtelundens Beate Sötpotet
6 p
Ägare: Ylva Ek
2023-08-12, Ånnaboda, Excellent
6 p
40. Burosch Donna
5 p
Ägare: Susanne Wickberg
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
40. Nordspetsens Tiana
5 p
Ägare: Anita Persson
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
40. Tomtelundens Herta Igordotter
5 p
Ägare: Eva Nordin
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
40. Tomtelundens Trillian
5 p
Ägare: Karina Tomtlund
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
40. Vaalebjönn's Gs Esne
5 p
Ägare: Maria Wikström
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
40. Vaalebjönn's Hs Elmina
5 p
Ägare: Ulla Hübinette
2023-08-12, Ånnaboda, Very Good
5 p
46. Oppas Regulus Wilma
4 p
Ägare: Maj Lejonklou
2023-06-17, Mohed, Good
3 p
2023-06-18, Leksand, Sufficient
1 p
2023-08-12, Ånnaboda, Cannot be judged
0 p
2023-08-13, Askersund, Cannot be judged
0 p
2023-08-20, Eskilstuna, Cannot be judged
0 p
47. Bukullarnas CS Biscayne
1 p
Ägare: Diana Johnsson
2023-12-09, Stockholm, Sufficient
1 p
Valpar
1. Oppigårdens Ritz
16 p
Ägare: Eva Bryntse
2023-09-10, Högbo Bruk, Sandviken, BIR-valp med HP
6 p
2023-10-07, Timrå, BIR-valp med HP
6 p
2023-08-12, Ånnaboda, 2 Bästa valp med HP
4 p
2. Oppigårdens Brago
12 p
Ägare: Magdalena Carlsson
2023-08-12, Ånnaboda, BIR-valp med HP
6 p
2023-09-09, Gimo, BIR-valp med HP
6 p
3. Bukullarnas Fs Lilith
6 p
Ägare: Hampus Weidenfors
2023-11-26, Vreta, BIR-valp med HP
6 p
4. Oppigårdens Singoalla
5 p
Ägare: Camilla Liljebjörn
2023-09-10, Högbo Bruk, Sandviken, BIM-valp med HP
5 p
Veteraner
1. Gnipagrottans Ulla-Gulla
49 p
Ägare: Elisabeth Hagsäter
2023-08-12, Ånnaboda, 2 Bästa veteran med Excellent
12 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (13 p)
2023-04-08, Malmö, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2023-05-14, Hässleholm, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2023-07-02, Borås, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2023-07-07, Tvååker, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2. Honningrosas Jösta Hjerteknuser
46 p
Ägare: Ritva Lindström
2023-08-12, Ånnaboda, BIM-veteran med Excellent
13 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (14 p)
2023-11-11, Herning, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2023-09-24, Roskilde, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + Championat
 + 1 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (8 p)
2023-11-12, Herning, BIM-veteran med Excellent
7 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (8 p)
2023-09-17, Tomelilla, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2. Vildhöjdens Aggera
46 p
Ägare: Stefan Nilsson
2023-08-12, Ånnaboda, 2 Bästa veteran med Excellent
12 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (13 p)
2023-05-27, Fjällnora, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2023-10-07, Timrå, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2023-08-20, Tromsö, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + Championat
 + 1 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (8 p)
2023-04-08, Nyköbing F, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
4. Vaalebjönn’s Tb Tara
45 p
Ägare: Marie Regnér
2023-08-12, Ånnaboda, 3 Bästa veteran med Excellent
11 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (12 p)
2023-05-28, Gimo, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2023-05-27, Fjällnora, BIM-veteran med Excellent
7 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (8 p)
2023-07-30, Ransäter, BIR-veteran med Excellent
8 p
2023-10-07, Timrå, BIM-veteran med Excellent
7 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (8 p)
5. Gnipagrottans Yo-Yo
44 p
Ägare: Vanja Brovall
2023-08-12, Ånnaboda, 3 Bästa veteran med Excellent
11 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (12 p)
2023-05-14, Hässleholm, BIM-veteran med Excellent
7 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (8 p)
2023-07-07, Tvååker, BIM-veteran med Excellent
7 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (8 p)
2023-07-08, Tvååker, BIM-veteran med Excellent
7 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (8 p)
2023-09-03, Böda Sand, BIM-veteran med Excellent
7 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (8 p)
6. Oppas Regulus Evita
35 p
Ägare: Maj Lejonklou
2023-06-18, Leksand, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2023-08-13, Askersund, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2023-08-20, Eskilstuna, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2023-09-10, Högbo Bruk, Sandviken, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2023-09-30, Eckerö, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
7. Gnipagrottans Znäckan
29 p
Ägare: Elisabeth Hagsäter
2023-05-14, Hässleholm, 2 Bästa veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2023-09-03, Böda Sand, 2 Bästa veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2023-07-08, Tvååker, 2 Bästa veteran med Excellent
6 p
2023-01-07, Göteborg, 2 Bästa veteran med Excellent
4 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (5 p)
2023-01-08, Göteborg, 2 Bästa veteran med Excellent
4 p
8. Gnipagrottans Unika Una
24 p
Ägare: Stephanie Hagsäter
2023-08-12, Ånnaboda, BIR-veteran med Excellent
14 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (15 p)
2023-09-16, Höganäs, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
9. Tunturipuron Lumienkeli
14 p
Ägare: Tarja Pihlaja
2023-06-10, Alavus, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2023-04-29, Lapua, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
10. Bellatrix
11 p
Ägare: Karina Tomtlund
2023-08-12, Ånnaboda, 4 Bästa veteran med Excellent
10 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (11 p)
10. Nordspetsens Nimbus
11 p
Ägare: Annelie Norén Hovbjer
2023-08-12, Ånnaboda, 4 Bästa veteran med Excellent
10 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (11 p)
12. Nordspetsens Olivia
6 p
Ägare: Lena Björklund
2023-07-02, Borås, 2 Bästa veteran med Excellent
6 p
13. Vaalebjönn's Xs Trolla
5 p
Ägare: Diana Jonsson
2023-10-07, Timrå, 3 Bästa veteran med Excellent
5 p