Norsk Buhund Ringens Poängjakt

Utställningar 2023

Hanhundar
1. A-Dyre Telebamse
47 p
Ägare: Åse Romtveit
2023-03-18, Bö, 3 BT/BH
11 p
 + Championat
 + 1 p (12 p)
2023-05-06, Sanda, BIR
12 p
2023-05-07, Sanda, BIR
12 p
2023-05-20, Herning, 2 BT/BH
10 p
 + Championat
 + 1 p (11 p)
2. Honningrosas Jösta Hjerteknuser
41 p
Ägare: Ritva Lindström
2023-04-08, Malmö, BIM
12 p
2023-05-14, Hässleholm, BIM
12 p
2023-01-07, Göteborg, 2 BT/BH
11 p
2023-01-08, Göteborg, Excellent
6 p
2. Vildhöjdens Aggera
41 p
Ägare: Stefan Nilsson
2023-05-27, Fjällnora, BIR
14 p
2023-04-08, Nyköbing F, BIR
12 p
2023-06-03, Norrköping, 2 BT/BH
10 p
2023-05-28, Gimo, Very Good
5 p
4. Kvitlabbens Rino
34 p
Ägare: Roy Sundby
2023-02-04, Mist-Norge, BIM
11 p
2023-05-06, Sunndal, Excellent
6 p
2023-05-07, Sunndal, Excellent
6 p
2023-06-03, Trondheim, Excellent
6 p
2023-04-22, Stange, Very Good
5 p
5. Gnipagrottans Ivriga Indi
30 p
Ägare: Birgit de Fontenay
2023-03-04, Ströby, BIR
12 p
2023-06-03, Svendborg, BIR
12 p
2023-04-08, Malmö, Excellent
6 p
6. Gnipagrottans Yo-Yo
15 p
Ägare: Vanja Brovall
2023-05-14, Hässleholm, 3 BT/BH
10 p
2023-04-08, Malmö, Very Good
5 p
7. Ratsunummen Igor-Carsten
13 p
Ägare: Helena Carlsson
2023-06-03, Norrköping, BIR
12 p
 + Championat
 + 1 p (13 p)
8. Lissrakkans Atle
12 p
Ägare: Sabine Bernhardtz
2023-04-22, Västerås, BIR
12 p
9. Kimura's Jarle
11 p
Ägare: Lisa Kammerfelt
2023-05-14, Hässleholm, 2 BT/BH
11 p
9. Tunturipuron Aamunkajo
11 p
Ägare: Tarja Pihlaja
2023-03-25, Seinäjoki, BIM
11 p
11. Brimi
6 p
Ägare: Viking Grandin
2023-01-08, Göteborg, Excellent
6 p
11. Tomtelundens King Edward Igorson
6 p
Ägare: Malin Tidestad
2023-05-27, Fjällnora, Excellent
6 p
13. Tomtelundens Ottar Sötpotet
5 p
Ägare: Miriam Taekema
2023-05-27, Fjällnora, Very Good
5 p
Tikar
1. Gnipagrottans Ivriga Iris
63 p
Ägare: Elisabeth Hagsäter
2023-01-07, Göteborg, BIR
13 p
2023-04-08, Malmö, BIR
13 p
2023-05-14, Hässleholm, BIR
13 p
2023-05-27, Fjällnora, BIM
13 p
2023-05-28, Gimo, 2 BT/BH
11 p
2. Gnipagrottans Illmariga Inga
59 p
Ägare: Gösta Öhman
2023-04-08, Malmö, 2 BT/BH
11 p
 + Championat
 + 1 p
 + Championat
 + 1 p (13 p)
2023-05-28, Gimo, BIR
13 p
2023-01-08, Göteborg, 2 BT/BH
12 p
2023-02-12, Fredericia, BIR
12 p
2023-01-07, Göteborg, 4 BT/BH
9 p
3. Gnipagrottans Ulla-Gulla
52 p
Ägare: Elisabeth Hagsäter
2023-01-08, Göteborg, BIM
13 p
2023-01-07, Göteborg, 2 BT/BH
11 p
2023-04-08, Malmö, 3 BT/BH
10 p
2023-05-28, Gimo, 4 BT/BH
9 p
2023-05-27, Fjällnora, OPL BT/BH
9 p
4. A-Gro Telebamse
32 p
Ägare: Åse Romtveit
2023-03-18, Bö, 3 BT/BH
11 p
2023-04-09, Vikersund, 2 BT/BH
11 p
2023-04-08, Vikersund, 3 BT/BH
10 p
4. Gnipagrottans Znäckan
32 p
Ägare: Elisabeth Hagsäter
2023-01-07, Göteborg, 3 BT/BH
10 p
2023-01-08, Göteborg, Excellent
6 p
2023-05-14, Hässleholm, Excellent
6 p
2023-04-08, Malmö, Very Good
5 p
2023-05-28, Gimo, Very Good
5 p
6. Tutu's Selma
31 p
Ägare: Jörel Saeland
2023-01-08, Göteborg, 4 BT/BH
10 p
2023-05-14, Hässleholm, 3 BT/BH
10 p
2023-01-07, Göteborg, Excellent
6 p
2023-05-07, Skara, Very Good
5 p
7. Vaalebjönn’s Tb Tara
19 p
Ägare: Marie Regnér
2023-05-28, Gimo, 3 BT/BH
10 p
2023-05-27, Fjällnora, OPL BT/BH
9 p
8. Honningrosas Selma Hjerteknuser
18 p
Ägare: Ulla Riise
2023-05-20, Herning, 2 BT/BH
10 p
2023-02-12, Fredericia, 4 BT/BH
8 p
9. Gnipagrottans Jertrud
17 p
Ägare: Birgitte Ekholm
2023-01-08, Göteborg, 3 BT/BH
11 p
2023-05-14, Hässleholm, Excellent
6 p
10. Bukullarnas Es Åsa Kämpe
14 p
Ägare: Marie Regnér
2023-06-03, Norrköping, Excellent
6 p
2023-04-08, Nyköbing F, Very Good
5 p
2023-05-28, Gimo, Good
3 p
11. Tomtelundens Silla
12 p
Ägare: Bengt Knutsson
2023-05-27, Fjällnora, 2 BT/BH
12 p
12. Honningrosas Rose Hjerteknuser
11 p
Ägare: Ernst-Olaf Torjussen
2023-05-20, Herning, BIM
11 p
12. Lennutädin Kultapiisku
11 p
Ägare: Björg Silverin
2023-01-07, Göteborg, Excellent
6 p
2023-01-08, Göteborg, Very Good
5 p
12. Lissrakkans Menja
11 p
Ägare: Katrin Nilsson
2023-05-14, Hässleholm, 2 BT/BH
11 p
12. Tomtelundens Björna
11 p
Ägare: Karina Tomtlund
2023-05-27, Fjällnora, 3 BT/BH
11 p
16. Lennutädin Valkokultainen
10 p
Ägare: Stephanie Hagsäter
2023-01-07, Göteborg, Very Good
5 p
2023-01-08, Göteborg, Very Good
5 p
16. Nordspetsens Tingeling
10 p
Ägare: Ann Svensson
2023-05-28, Gimo, Very Good
5 p
2023-05-27, Fjällnora, Very Good
5 p
16. Tomtelundens Saga Igordotter
10 p
Ägare: Marita Andersson
2023-05-27, Fjällnora, 4 BT/BH
10 p
19. Gungner's Urd
6 p
Ägare: Marie Regnér
2023-04-08, Nyköbing F, Excellent
6 p
20. Bellatrix
5 p
Ägare: Karina Tomtlund
2023-05-27, Fjällnora, Very Good
5 p
20. Nova-Syndattir av Fjeldvidda
5 p
Ägare: Ann Svensson
2023-05-28, Gimo, Very Good
5 p
Veteraner
1. Gnipagrottans Ulla-Gulla
39 p
Ägare: Elisabeth Hagsäter
2023-04-08, Malmö, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2023-05-14, Hässleholm, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2023-01-07, Göteborg, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2023-01-08, Göteborg, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2023-05-28, Gimo, 2 Bästa veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2. Vildhöjdens Aggera
23 p
Ägare: Stefan Nilsson
2023-05-27, Fjällnora, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2023-04-08, Nyköbing F, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2023-06-03, Norrköping, BIR-veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
3. Vaalebjönn’s Tb Tara
17 p
Ägare: Marie Regnér
2023-05-28, Gimo, BIR-veteran med Excellent
8 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (9 p)
2023-05-27, Fjällnora, BIM-veteran med Excellent
7 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (8 p)
4. Gnipagrottans Znäckan
16 p
Ägare: Elisabeth Hagsäter
2023-05-14, Hässleholm, 2 Bästa veteran med Excellent
6 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (7 p)
2023-01-07, Göteborg, 2 Bästa veteran med Excellent
4 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (5 p)
2023-01-08, Göteborg, 2 Bästa veteran med Excellent
4 p
5. Gnipagrottans Yo-Yo
8 p
Ägare: Vanja Brovall
2023-05-14, Hässleholm, BIM-veteran med Excellent
7 p
 + CK (veteran)
 + 1 p (8 p)